Årsoppgjøret er ikke bare en lovpålagt rapportering, men du kan nyttiggjøre deg av informasjonen årsoppgjøret gir til å løfte blikket, og få et helhetlig beslutningsgrunnlag for strategiske valg.


Næringsdrivende som fører sine regnskaper selv, har behov for assistanse med å kontrollere kvaliteten på regnskapet og å utarbeide ligningsdokumenter. Aksjeselskaper trenger ofte hjelp til avstemmingsarbeid, kvalitetsrapporter, innberetning av arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser og utarbeidelse av årsregnskap med noter, samt ligningsdokumenter. 

Mange revisorer ønsker dokumentasjon på at dette er utført av fagkyndige personer før revisjonen påbegynnes.


EH Økonomi bistår bedrifter uansett selskapsform med hele eller deler av dette arbeidet.
Tilknyttet EH Økonomi er bedriften din til enhver tid sikret adgang til hjelp i dette viktige arbeidet.