Elektroniske betalinger

Elektroniske betalinger reduserer bankgebyrer og åpner for automatisk bokføring av utbetalinger.

Integrerte betalingssystemer gir mulighet for automatisk bokføring av betalinger i økonomisystemet.

Dette gir en effektiv behandling av betalingsbilag og fjerner dobbeltregistrering.

Betalte poster overføres automatisk til regnskapet og gir løpende oversikt over leverandørgjeld.

Tegn KID-avtale med banken og få kundeinnbetalinger overført på fil fra banken.

Automatisk innlesing av kundeinnbetalinger gir løpende oversikt over utestående fordringer.

Fra egen arbeidsplass kombinert med faktureringssystemet åpner dette for enklere og raskere purrerutiner.

Tekniske krav: PC tilkoblet Internett.

EH Økonomi kan bistå med tilrettelegging av elektroniske betalinger.