Ordre-Lager-Fakturering er oppgaver som mange ønsker å utføre på eget kontor, fordi dette er en daglig løpende rutine, og kundeoppfølging er en viktig oppgave i bedriften.


EH Økonomi har et regnskapssystem som er kompatibel med de aller fleste andre regnskapssystemer. Via e-mail eller et annet overføringsmedium kan jeg oppdatere reskontro og regnskap.


For noen bedrifter er det praktisk at man selv lager og overfører ordregrunnlag til EH Økonomi. Da tar jeg meg av fakturering og utsendelse.


Purringer og inkasso

Gode rutiner for betalingsoppfølging er et viktig arbeid for å begrense tap på krav og sikre bedriftens likviditet.

Korte tidsfrister for betaling av firmaets fakturaer sammen med tett betalingsoppfølging, er viktig i dette arbeidet.

Gode rutiner og et ajourført regnskap er en rimelig forsikring av selskapets økonomi.

Gjennom en samarbeidsavtale med anerkjente Conecto AS inkassobyrå tilbyr EH Økonomi hjelp til effektiv oppfølging av utestående fordringer.