Lønnskjøring er et meget komplekst fagområde som mange mindre bedrifter oftest ikke har kompetanse til å håndtere. Dette resulterer gjerne i etterberegning av skatter og avgifter, i verste fall bøter eller straffeforføyning når kemnerkontroll avdekker manglene.
Ofte gjør bedriftslederen feilvurderinger når det gjelder ansatte i denne funksjonen. Fallgruvene i et lønningsregnskap er mange, og regelverket rundt innberetningsplikt og avgiftsberegning komplisert.


EH Økonomi gjør jobben profesjonelt - fra utarbeidelse av lønnsslipper til terminvise skattetrekk- og arbeidsgiveroppgaver samt nødvendige lønnsoppgaver ved årsslutt.


Som autorisert regnskapsfører er jeg kontinuerlig oppdatert på spørsmål knyttet til lønnskjøringer i ulike former av selskaper.


Ansattes rettigheter og det offentliges regelverk knyttet til ansettelser er et meget komplisert fagområde. Feil regelbruk, skjemaer og tidsfrister som ikke overholdes, avgifter som av forskjellige grunner ikke betales - alt er dette ting som kan få betydelige konsekvenser, både for bedrift og den ansatte.


Som kunde av EH Økonomi har bedriften en profesjonell rådgiver i spørsmål når det gjelder trygd, sykepenger, feriepenger, permisjoner, arbeidsgiveravgift og mange andre områder.