Daglige ledere og andre nøkkelpersoner i bedriftene har ofte behov for en sparingspartner, en uavhengig fagperson, som de kan diskutere sine planer og ideer med ved behov.

Det er en rekke områder der bedriftens ledelse gjerne ser behov for å lufte sine planer, ideer eller nye målsettinger.

  • Bedriftsutvikling er et nøkkelord for alle selskaper.
  • Bedre rutiner og mer effektive dataløsninger er to andre viktige temaer.

EH Økonomi kan tilby kvalifisert bistand i temaer som berører de fleste sider innen bedriftsutvikling.
Som kompetansepartner i administrativ ledelse og helt i front hva gjelder moderne og effektive dataløsninger, kan EH Økonomi tilby sine kunder rådgivning etter behov.