Løpende regnskapsføring er viktig for så vel små og nyetablerte som veletablerte bedrifter for å holde orden og oversikt på bedriftens økonomi. God styring av bedriftens økonomi er avgjørende både for den daglige drift og fremtidige vekstmulighet.


EH Økonomi utfører denne funksjonen som totalansvarlig eller som avlastning i faste eller avtalte perioder der bedriften kan ha kapasitetsproblemer ved egen bemanning.